یراق چیست ؟

در زمان های بسیار قدیم بعد از اینکه انسان توانست فلزات را آب کرده و با آن ابزار آلات زندگی خود را بسازد واژه ی “یراق” برای افسار و زین متصل به اسب و چهارپایان استفاده میشد.

بعد از گذشت زمان و به وجود آمدن انواع سلاح ها ، “یراق” به مدل خاصی از سلاح گفته میشد که در زمان استفاده از جنگ ابزار های فلزی مثل شمشیر و نیزه از آن استفاده میشد.

امروزه به ابزارات فلزی آبکاری شده و دارای قالب های خاص “یراق” گفته میشود که برای مصارف گوناگون استفاده میشود و محصولات سایت میعاد به این کاربرد از “یراق” اشاره میکند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *